Để làm được những điều to tát, đầu tiên bạn phải tin vào nó.

Để làm được những điều to tát, đầu tiên bạn phải tin vào nó.

To achieve great things you have first to believe it.

Arsene Wenger

Bình luận của bạn sẽ được duyệt trước khi đăng lên

Bình luận